Skrevet af: Mads Wigh

Funktionel træning - Hvad er det og hvordan træner du det bedst?

Du har sikkert om det. Nogle markedsfører sig på det og andre bruger det lidt mere løst. Funktionel træning. Begrebet dukkede op flere år tilbage hvor crossfit i stor stil begyndte at stemple sig selv som værende ”Funktionelt”. Men hvad dækker begrebet nærmere bestemt over. Er det noget du bør tænke mere over eller skal du lade det være ved et prædikat nogle smider på deres egen træning? I dette indlæg vil vi forsøge at belyse og nærmere uddybe hvad der forstås ved- og hvad du bør forstå ved funktionel træning. 

 

Hvad er funktionel træning?

Aller først, hvad skal vi definere funktionel træning som? Kigger man rundt omkring på de gængse definitioner, ser man en opfattelse om at træning skal hjælpe dig i flere henseender end bare, ja træning. Allerede her bliver det åbenlyst at funktionalitet bliver et lidt flydende begreb, hvor der ikke findes nogle absolutte sandheder. Eksempelvis vil det for de færreste være særlig funktionelt at kunne squatte 200kg, i en ”Low Bar” position (stangen liggende lavt på nakken og oftest mere foroverbøjet i bunden). Da det ikke rigtig kan overføres til andet. Er man derimod styrkeløfter og simpelthen konkurrerer i enkelte tunge squats, kan det give rigtig god mening at squatte på denne måde, da man forventeligt vil være stærkere her. Vægtløftere derimod har i ingen af deres konkurrence discipliner stangen liggende på ryggen og vil altid søge en oprejst position, da skal have en stang op over hovedet. Sumo-dødløft varianten har været lidt udskældt for at være snyd, men tænker man på hvordan man eksempelvis ville samle en ølkasse op fra jorden, giver det netop god mening at sætte et ben på hver side og bukke sig, da man kan have vægten tæt på kroppen på denne måde (ja det virker også med andre kasser). Altså kommer funktionalitet også i høj grad an på hvem du er, og hvad du skal bruge din træning til, og det er et vigtigt og væsentligt spørgsmål at stille sig selv: Hvorfor træner jeg? Er der noget der skal være nemmere for mig? Noget der specifikt udfordrer mig? 

Ud fra dette kan man gennem træning forsøge at målrette træningen så den hjælper netop dette, og vil derigennem være funktionelt, for dig. Dette har medført at nogle har overkompliceret træningen en lille smule og hele ideen har været genstand for en del jokes. Step-ups med elastik omkring knæene, en kettlebell på hovedet og en elastik rundt om halsen er udover udfordrende og farligt, næppe funktionelt. Tænk hellere at du gennem træning med vægte sjældent belastes skævt. Man prøver rent sagt at undgå det. Det kan kun lade sige gøre med maskiner og perfekt afbalancerede vægtstænger i et træningscenter, det ligner ikke noget du bliver udsat for ude i ”den virkelige verden”. Funktionel træning bør netop, efter vores overbevisning, forsøge at mindske afstanden mellem den virkelige verden og træningscenteret. Det behøver ikke at være 1:1 bevægelser fra din dagligdag, bare belastet med vægt, men nærmere med fokus på at tænke hvilke muskler er involverede og hvor i bevægebanen er de det. Det gode eksempel er dine haser (musklerne på baglåret). Det er meget sjældent at de faktisk arbejder som de gør i en maskine, hvor hele bevægebanen laves (bøjning af knæet). Til gengæld er de ofte involveret til at bremse udstrækning af benet og de store kraftudviklinger der kan skabes ved at strække knæet eller bøje hoften. Og derfor bør de måske også trænes på denne måde. Det er klart at det kræver en del viden om bevægelse, samt en analytisk tilgang for at finde frem til disse punkter, hvor det kunne være en god ide at få hjælp fra en personlig træner eller en der beskæftiger sig med bevægelse på et højere plan. 

 

Opsummering

For at opsummere, kan træning altså være funktionelt på mange måder. Det er ikke blot en given øvelse eller bare det faktum at man dyrker crossfit der gør det funktionelt. Crossfit er handler om at være god til mange ting og selvfølgelig derigennem nå vidt omkring i mange forskellige bevægelser og øvelser. Funktionalitet skal hjælpe dig i det henseende det giver mening for dig, om det er for at gøre noget i hverdagen nemmere, gøre dig bedre til din sport eller holde balancen. Derfor skal funktionel træning selvfølgelig udfordre dig på nogle punkter hvor det giver mening, gerne have elementer af koordination og balance og ikke nødvendigvis på samme tid. Når træning bliver læring kort fortalt. Øvelsen skal give mening. Tunge biceps curls hvis du kæmper i toppen af din første chin-up, en kortere bevægebane i squat hvis du ønsker at være bedre til eksempelvis afsæt. Med alt dette sagt vil træning give dig gode forudsætninger for at klare hverdagen lettere, næsten lige gyldigt hvad, eller hvordan du griber det an. Det er også værd at nævne at der kan gå tid fra styrkefremgang i træningen overføres til hverdagens gøremål eller det sportsspecifikke. Der er en forsinkelse og det vil ske gradvist, nærmest usynligt. Ligesom så meget andet er det også træning af tålmodighed og vedholdenhed.  

0 Kommentarer

Der er endnu ikke oprettet nogle kommentarer til indlægget

Opret en kommentar