Herrehold - Timmy

Velkommen til UP Herrehold Spørgeskema

Generelle Informationer

Er du gift/samlevende/single? Har du børn, hvor mange, hvor gamle?

Mål med UP Herrehold

Hvordan ved du om du får mere energi, selvtillid eller overskud?

Træningserfaring

Skader og sygdom

Hvis ja, beskriv hvilke:
Hvis ja, hvilke?
Hvis ja, hvordan begrænser det dig?